притисни ентер »

Ќе се спроведуваат меѓународни стандарди во соработка со хрватската централна банка

Ќе се спроведуваат меѓународни стандарди во соработка со хрватската централна банка

Наш заеднички приоритет е секојдневно зајакнување на финансиската стабилност на нашиот регион и затоа заеднички работиме и ќе работиме на тоа во рамки на нашиот мандат. Во тој контекст, продолжуваме уште повеќе да разменуваме мислења и искуства и околу банкарската супервизија и регулатива, особено од аспект на спроведувањето на меѓународните стандарди

Соработка со хрватската централна банка во спроведување на меѓународните стандарди

Соработка со хрватската централна банка во спроведување на меѓународните стандарди

Наш заеднички приоритет е секојдневно зајакнување на финансиската стабилност на нашиот регион и затоа заеднички работиме и ќе работиме на тоа во рамки на нашиот мандат. Во тој контекст, продолжуваме уште повеќе да разменуваме мислења и искуства и околу банкарската супервизија и регулатива, особено од аспект на спроведувањето на меѓународните стандарди

Ангеловска-Бежоска – Вујчиќ: Заеднички приоритет ни е зајакнување на финансиската стабилност

Ангеловска-Бежоска – Вујчиќ: Заеднички приоритет ни е зајакнување на финансиската стабилност

Наш заеднички приоритет е секојдневно зајакнување на финансиската стабилност на нашиот регион и затоа заеднички работиме и ќе работиме на тоа во рамки на нашиот мандат. Во тој контекст, продолжуваме уште повеќе да разменуваме мислења и искуства и околу банкарската супервизија и регулатива, особено од аспект на спроведувањето на меѓународните стандарди

Ангеловска-Бежоска – Вујчиќ: Заеднички приоритет ни е зајакнување на финансиската стабилност

Ангеловска-Бежоска – Вујчиќ: Заеднички приоритет ни е зајакнување на финансиската стабилност

Наш заеднички приоритет е секојдневно зајакнување на финансиската стабилност на нашиот регион и затоа заеднички работиме и ќе работиме на тоа во рамки на нашиот мандат. Во тој контекст, продолжуваме уште повеќе да разменуваме мислења и искуства и околу банкарската супервизија и регулатива, особено од аспект на спроведувањето на меѓународните стандарди

Ангеловска-Бежоска – Вујчиќ: Заеднички приоритет ни е зајакнување на финансиската стабилност

Ангеловска-Бежоска – Вујчиќ: Заеднички приоритет ни е зајакнување на финансиската стабилност

Наш заеднички приоритет е секојдневно зајакнување на финансиската стабилност на нашиот регион и затоа заеднички работиме и ќе работиме на тоа во рамки на нашиот мандат. Во тој контекст, продолжуваме уште повеќе да разменуваме мислења и искуства и околу банкарската супервизија и регулатива, особено од аспект на спроведувањето на меѓународните стандарди

Ангеловска-Бежоска – Вујчиќ: Зајакнувањето на финансиската стабилност на нашиот регион е наш приоритет

Ангеловска-Бежоска – Вујчиќ: Зајакнувањето на финансиската стабилност на нашиот регион е наш приоритет

Во тој контекст, продолжуваме уште повеќе да разменуваме мислења и искуства и околу банкарската супервизија и регулатива. Наш заеднички приоритет е секојдневно зајакнување на финансиската стабилност на нашиот регион и затоа заеднички работиме и ќе работиме на тоа во рамки на нашиот мандат. Во тој контекст, продолжуваме уште повеќе да разменуваме мислења

Ангеловска-Бежоска – Вујчиќ: Заеднички приоритет ни е зајакнување на финансиската стабилност на нашиот регион

Ангеловска-Бежоска – Вујчиќ: Заеднички приоритет ни е зајакнување на финансиската стабилност на нашиот регион

Наш заеднички приоритет е секојдневно зајакнување на финансиската стабилност на нашиот регион и затоа заеднички работиме и ќе работиме на тоа во рамки на нашиот мандат. Во тој контекст, продолжуваме уште повеќе да разменуваме мислења и искуства и околу банкарската супервизија и регулатива, особено од аспект на спроведувањето на меѓународните стандарди

Соработка со хрватската централна банка во спроведување на меѓународните стандарди

Соработка со хрватската централна банка во спроведување на меѓународните стандарди

Наш заеднички приоритет е секојдневно зајакнување на финансиската стабилност на нашиот регион и затоа заеднички работиме и ќе работиме на тоа во рамки на нашиот мандат. Во тој контекст, продолжуваме уште повеќе да разменуваме мислења и искуства и околу банкарската супервизија и регулатива, особено од аспект на спроведувањето на меѓународните стандарди

Ангеловска-Бежоска – Вујчиќ: Заеднички приоритет ни е зајакнување на финансиската стабилност на нашиот регион

Ангеловска-Бежоска – Вујчиќ: Заеднички приоритет ни е зајакнување на финансиската стабилност на нашиот регион

Наш заеднички приоритет е секојдневно зајакнување на финансиската стабилност на нашиот регион и затоа заеднички работиме и ќе работиме на тоа во рамки на нашиот мандат. Во тој контекст, продолжуваме уште повеќе да разменуваме мислења и искуства и околу банкарската супервизија и регулатива, особено од аспект на спроведувањето на меѓународните стандарди

Ангеловска-Бежоска – Вујчиќ: Заеднички приоритет ни е зајакнување на финансиската стабилност на нашиот регион

Ангеловска-Бежоска – Вујчиќ: Заеднички приоритет ни е зајакнување на финансиската стабилност на нашиот регион

Наш заеднички приоритет е секојдневно зајакнување на финансиската стабилност на нашиот регион и затоа заеднички работиме и ќе работиме на тоа во рамки на нашиот мандат. Во тој контекст, продолжуваме уште повеќе да разменуваме мислења и искуства и околу банкарската супервизија и регулатива, особено од аспект на спроведувањето на меѓународните стандарди

Ангеловска-Бежоска со хрватскиот колега, Вујчиќ: Заеднички приоритет ни е зајакнување на финансиската стабилност на нашиот регион

Ангеловска-Бежоска со хрватскиот колега, Вујчиќ: Заеднички приоритет ни е зајакнување на финансиската стабилност на нашиот регион

Наш заеднички приоритет е секојдневно зајакнување на финансиската стабилност на нашиот регион и затоа заеднички работиме и ќе работиме на тоа во рамки на нашиот мандат. Во тој контекст, продолжуваме уште повеќе да разменуваме мислења и искуства и околу банкарската супервизија и регулатива, особено од аспект на спроведувањето на меѓународните стандарди