притисни ентер »

Калифорнија брише 85.000 судски пресуди за марихуана

Калифорнија брише 85.000 судски пресуди за марихуана

Од судските списи во Калифорнија автоматски ќе бидат избришани повеќе од 85.000 пресуди за помали престапи поврзани со употреба на марихуана, благодарение на новата компјутерска програма која почна да се применува во оваа американска држава каде продажбата и употребата на марихуана за рекреативни цели е легализирана во 2018 година. – Мерката ќе им

Калифорнија поништува 85.000 судски пресуди за марихуана

Калифорнија поништува 85.000 судски пресуди за марихуана

Повеќе од 85.000 пресуди за помали престапи поврзани со употреба на марихуана, автоматски ќе бидат избришани од судските записи благодарение на нова компјутерска програма која започна да се користи во Калифорнија, каде продажбата и употребата на марихуана за рекреативни цели е легализирана во 2018 година. – Оваа мерка ќе донесе олеснување за корисниците

Калифорнија поништува 85.000 судски пресуди за марихуана

Калифорнија поништува 85.000 судски пресуди за марихуана

Повеќе од 85.000 пресуди за помали престапи поврзани со употреба на марихуана, автоматски ќе бидат избришани од судските записи благодарение на нова компјутерска програма која започна да се користи во Калифорнија, каде продажбата и употребата на марихуана за рекреативни цели е легализирана во 2018 година. „Оваа мерка ќе донесе олеснување за корисниците

Калифорнија поништува 85.000 судски пресуди за марихуана

Калифорнија поништува 85.000 судски пресуди за марихуана

Повеќе од 85.000 пресуди за помали престапи поврзани со употреба на марихуана, автоматски ќе бидат избришани од судските записи благодарение на нова компјутерска програма која започна да се користи во Калифорнија, каде продажбата и употребата на марихуана за рекреативни цели е легализирана во 2018 година. „Оваа мерка ќе донесе олеснување за корисниците

Калифорнија поништува 85.000 судски пресуди за марихуана

Калифорнија поништува 85.000 судски пресуди за марихуана

Повеќе од 85.000 пресуди за помали престапи поврзани со употреба на марихуана, автоматски ќе бидат избришани од судските записи благодарение на нова компјутерска програма која започна да се користи во Калифорнија, каде продажбата и употребата на марихуана за рекреативни цели е легализирана во 2018 година. „Оваа мерка ќе донесе олеснување за корисниците

Калифорнија поништува 85.000 судски пресуди за марихуана

Калифорнија поништува 85.000 судски пресуди за марихуана

Повеќе од 85.000 пресуди за помали престапи поврзани со употреба на марихуана, автоматски ќе бидат избришани од судските записи благодарение на нова компјутерска програма која започна да се користи во Калифорнија, каде продажбата и употребата на марихуана за рекреативни цели е легализирана во 2018 година. „Оваа мерка ќе донесе олеснување за корисниците

Калифорнија поништува 85.000 судски пресуди поврзани со марихуана

Калифорнија поништува 85.000 судски пресуди поврзани со марихуана

Од судските списи во Калифорнија автоматски ќе бидат избришани повеќе од 85.000 пресуди за помали престапи поврзани со употреба на марихуана, благодарение на новата компјутерска програма која почна да се применува во оваа американска држава каде продажбата и употребата на марихуана за рекреативни цели е легализирана во 2018 година. – Мерката ќе им

Калифорнија поништува 85.000 судски пресуди за марихуана

Калифорнија поништува 85.000 судски пресуди за марихуана

Повеќе од 85.000 пресуди за помали престапи поврзани со употреба на марихуана, автоматски ќе бидат избришани од судските записи благодарение на нова компјутерска програма која започна да се користи во Калифорнија, каде продажбата и употребата на марихуана за рекреативни цели е легализирана во 2018 година. „Оваа мерка ќе донесе олеснување за корисниците

Калифорнија поништува 85.000 судски пресуди за марихуана

Калифорнија поништува 85.000 судски пресуди за марихуана

Повеќе од 85.000 пресуди за помали престапи поврзани со употреба на марихуана, автоматски ќе бидат избришани од судските записи благодарение на нова компјутерска програма која започна да се користи во Калифорнија, каде продажбата и употребата на марихуана за рекреативни цели е легализирана во 2018 година. „Оваа мерка ќе донесе олеснување за корисниците

Калифорнија брише 85.000 судски пресуди за марихуана

Калифорнија брише 85.000 судски пресуди за марихуана

Од судските списи во Калифорнија автоматски ќе бидат избришани повеќе од 85.000 пресуди за помали престапи поврзани со употреба на марихуана, благодарение на новата компјутерска програма која почна да се применува во оваа американска држава каде продажбата и употребата на марихуана за рекреативни цели е легализирана во 2018 година. – Мерката ќе им

Калифорнија поништува 85.000 судски пресуди за марихуана

Калифорнија поништува 85.000 судски пресуди за марихуана

Повеќе од 85.000 пресуди за помали престапи поврзани со употреба на марихуана автоматски ќе бидат избришани од судските записи благодарение на нова компјутерска програма која почна да се користи во Калифорнија, каде продажбата и употребата на марихуана за рекреативни цели е легализирана во 2018 година. „Оваа мерка ќе донесе олеснување за корисниците

Калифорнија брише 85.000 судски пресуди за марихуана

Калифорнија брише 85.000 судски пресуди за марихуана

Од судските списи во Калифорнија автоматски ќе бидат избришани повеќе од 85.000 пресуди за помали престапи поврзани со употреба на марихуана, благодарение на новата компјутерска програма која почна да се применува во оваа американска држава каде продажбата и употребата на марихуана за рекреативни цели е легализирана во 2018 година. – Мерката ќе им

Калифорнија поништува 85.000 судски пресуди за употреба на марихуана

Калифорнија поништува 85.000 судски пресуди за употреба на марихуана

Од судските списи во Калифорнија автоматски ќе бидат избришани повеќе од 85.000 пресуди за помали престапи поврзани со употреба на марихуана, благодарение на новата компјутерска програма која почна да се применува во оваа американска држава каде продажбата и употребата на марихуана за рекреативни цели е легализирана во 2018 година. – Мерката ќе им

Калифорнија брише 85.000 судски пресуди за марихуана

Калифорнија брише 85.000 судски пресуди за марихуана

Лос Анџелес, 14 февруари 2020 (МИА) – Од судските списи во Калифорнија автоматски ќе бидат избришани повеќе од 85.000 пресуди за помали престапи поврзани со употреба на марихуана, благодарение на новата компјутерска програма која почна да се применува во оваа американска држава каде продажбата и употребата на марихуана за рекреативни цели е легализирана

Калифорнија брише 85.000 судски пресуди за марихуана

Калифорнија брише 85.000 судски пресуди за марихуана

– Од судските списи во Калифорнија автоматски ќе бидат избришани повеќе од 85.000 пресуди за помали престапи поврзани со употреба на марихуана, благодарение на новата компјутерска програма која почна да се применува во оваа американска држава каде продажбата и употребата на марихуана за рекреативни цели е легализирана во 2018 година. – Мерката ќе им