Америка официјално без дизел понуда за патничките автомобили за 2020 година