Шест ПРАВИЛА за среќен живот: Како да ја направите жената среќна ?

Во наше време е сосема нормално да има многу разводи. Дозволете ми да ви го раскажам моето мислење: Според мое мислење, одговорноста за интегритетот на бракот секогаш е на товар на човекот. Тоа е задача на човекот – да го задржи семејството, дури и во време кога се појавуваат проблеми. И тоа е всушност неговата најважна задача во животот. Ќе ја разјаснам