Која е причината да останеме со човекот коj не го сакаме

Во поголемиот дел од случаите партнерите делат велосипед, сметките дома или исплаќаат заедно кредит, а овие трошоци нема како да се преземат одделно кај повеќето мажи и жени кои живеат заедно. Поради оваа причина околу 45 % не се разделуваат со партнерот барем една година по исцрпувањето на нивните односи, а други 25% остануваат со човекот до себе,