Проф. Котлар: Mногу нешта што ни се случуваат во последниве години се резултат на недоволна укост и на ароганција