Анти кризна мерка: Девојките од Саемите

Не видовме саем, можеби уште долго и нема да се одржи некоја таква манифестација, а згодните девојки кои ги красеа истите - сѐ помалку Како инспирација за денешната доза на анти кризни мерки на Авто Плус одлучивме да ги искористиме згодните девојки кои се неизоставен дел од автомобилските манифестации ширум светот, иако тие веќе стануваат „ендемски