притисни ентер »

Кој скопјанец дал за црква - не прокопсал

Кој скопјанец дал за црква - не прокопсал

Донаторството во Скопје има долга традиција. Скопјаните се донатори со големо срце. Особено е значаен нивниот удел при градењето на верските објекти. Религијата и црквата биле заштитнички, кои ги чувале духовниот и националниот идентитет на народот. Затоа, во Скопје има прекрасни примери кога народните маси преку разни форми на донација го помагале

Сонил оти во дворот му е закопана икона

Сонил оти во дворот му е закопана икона

Донаторството во Скопје има долга традиција. Скопјаните се донатори со големо срце. Особено е значаен нивниот удел при градењето на верските објекти. Религијата и црквата биле заштитнички, кои ги чувале духовниот и националниот идентитет на народот. Затоа, во Скопје има прекрасни примери кога народните маси преку разни форми на донација го помагале