притисни ентер »

Усвоена е одлукак за покревање иницијатива за потребите за редефинирање на моделите на македонскиот филм

Усвоена е одлукак за покревање иницијатива за потребите за редефинирање на моделите на македонскиот филм

Од Манаки па до денес, македонскиот филм е дел од европското филмско семејство, не само географски, туку и суштински. Нашата кинематографија се темели на вредностите врз кои е изградено европското кино: уметничката слобода и слободата на изразувањето. Но, за овие вредности да опстанат во реалноста потребно е европскиот филм да биде изземен од зоната

ДФРМ бара редефинирање на финансирањето на македонскиот филм

ДФРМ бара редефинирање на финансирањето на македонскиот филм

Друштвото на филмските работници на Македонија (ДФРМ)  на редовното собрание усвои одлука да иницира редефинирање на моделите на финансирање на македонскиот филм. Друштвото на филмските работници на Македонија (ДФРМ)  на редовното собрание усвои одлука да иницира редефинирање на моделите на финансирање на македонскиот филм. Бидејќи фелата се соочува

ДФРМ бара редефинирање на финансирањето на македонскиот филм

ДФРМ бара редефинирање на финансирањето на македонскиот филм

Друштвото на филмските работници на Македонија (ДФРМ) на редовното собрание усвои одлука да иницира редефинирање на моделите на финансирање на македонскиот филм. Бидејќи фелата се соочува со проблеми во финансирањето на филмските проекти, а авторите и независнитете продуценти се соочени со неизвесност, ограничувања и неможност за постојана продукција,

Друштвото на филмски работници бара редефинирање на моделите за финансирање

Друштвото на филмски работници бара редефинирање на моделите за финансирање

Друштвото на филмските работници на Македонија (ДФРМ) на редовното собрание усвои одлука да иницира редефинирање на моделите на финансирање на македонскиот филм. Бидејќи фелата се соочува со проблеми во финансирањето на филмските проекти, а авторите и независнитете продуценти се соочени со неизвесност, ограничувања и неможност за постојана продукција,

Друштвото на филмски работници бара редефинирање на моделите за финансирање

Друштвото на филмски работници бара редефинирање на моделите за финансирање

Друштвото на филмски работници бара редефинирање на моделите за финансирање Друштвото на филмски работници на Македонија, на денешното редовно годишно Собрание , едногласно ја изгласа иницијативата за редефинирање на моделите за финансирање во филмската дејност во државата. Како што изјави претседателот на ДФРМ, Игор Иванов- Изи, иницијативата потекнува

ДФРМ бара редефинирање на финансирањето на македонскиот филм

ДФРМ бара редефинирање на финансирањето на македонскиот филм

Друштвото на филмските работници на Македонија (ДФРМ) на редовното собрание усвои одлука да иницира редефинирање на моделите на финансирање на македонскиот филм. Бидејќи фелата се соочува со проблеми во финансирањето на филмските проекти, а авторите и независнитете продуценти се соочени со неизвесност, ограничувања и неможност за постојана продукција,

Филмските работници бараат редефинирање на финансирањето на македонскиот филм

Филмските работници бараат редефинирање на финансирањето на македонскиот филм

Во однос на оформување на буџетот за филм според моделот пер капита (глава на жител), Друштвото предлага минималната ставка да изнесува помеѓу 2 и 3 евра по жител. Друштвото на филмските работници на Македонија (ДФРМ) на редовното собрание усвои одлука да иницира редефинирање на моделите на финансирање на македонскиот филм. Бидејќи фелата се соочува

ДФРМ бара редефинирање на финансирањето на македонскиот филм

ДФРМ бара редефинирање на финансирањето на македонскиот филм

Друштвото на филмските работници на Македонија (ДФРМ) на редовното собрание усвои одлука да иницира редефинирање на моделите на финансирање на македонскиот филм. Бидејќи фелата се соочува со проблеми во финансирањето на филмските проекти, а авторите и независнитете продуценти се соочени со неизвесност, ограничувања и неможност за постојана продукција,

ДФРМ бара редефинирање на финансирањето на македонскиот филм

ДФРМ бара редефинирање на финансирањето на македонскиот филм

Друштвото на филмските работници на Македонија (ДФРМ)  на  редовното собрание усвои одлука да иницира редефинирање на моделите на финансирање на македонскиот филм. Бидејќи фелата се соочува со проблеми во финансирањето на филмските проекти, а авторите и независнитете продуценти се соочени со неизвесност, ограничувања и неможност за постојана продукција,

ДФРМ: Македонскиот филм мора да се потпира врз стабилни и одржливи извори на финансирање

ДФРМ: Македонскиот филм мора да се потпира врз стабилни и одржливи извори на финансирање

На редовното собрание на Друштвото на филмски работници на Македонија беше усвоена одлука за покревање иницијатива за потребите за редефинирање на моделите на македонскиот филм. Во прилог е писмото испратено до сите релевантни институиции во државата. Од Манаки па до денес, македонскиот филм е дел од европското филмско семејство, не само географски,

ИНТЕРВЈУ со Игор Иванов: Македонската кинематографија веќе не е мала бара со многу крокодили

ИНТЕРВЈУ со Игор Иванов: Македонската кинематографија веќе не е мала бара со многу крокодили

Филмскиот режисер и актуелен претседател на Друштвото на филмските работници на Македонија (ДФРМ), Игор Иванов – Изи, веќе 20 години е член на ова филмско еснафско здружение, а со филмската уметност се занимава и подолго време, што е силна основа за да може точно, прецизно и длабоко да ги анализира состојбите во македонската кинематографија. Друштвото