Гените се важни, но радоста е поважна за долговечност

Насмевки, пријатели, прифатеност од околината и задоволство од животот е рецептот за долговечност. Истражување на Харвард правено во текот на 80 години дојде до резултат дека гените се важни за долговечноста, но радоста во животот е уште поважна. --> Прифатеноста од општеството и задоволството од нашиот живот прават да живееме долго и среќно. Исто