БМВ: Веднаш престанете да ги возите автомобилите од постарата серија 3 !

Експозитурата на БМВ во Австралија им нареди на сопствениците на постарата серија 3 , Е46 да ги пријават автомобилите на сервис. Станува збор за примероци произведени од крајот на 1997 година до средината на 2000 година. Има околу 12.000 од нив, а отповикувањето е толку итно што БМВ објави документ во кој се содржани сите VIN броеви, потсетувајќи ги