Рома на секој начин се обидува да се ослободи од Пасторе