притисни ентер »

Луѓето стануваат сè постудени, просечната температура на телото веќе не е 37°C

Луѓето стануваат сè постудени, просечната температура на телото веќе не е 37°C

Иако повеќе од еден век температура од 37 Целзиусови степени се користеше како мерка за здравјето на луѓето, новите истражувања покажуваат дека денес нормалната просечна температура за здраво тело би можела да биде пониска. „Нашата температура не е онаква каква што луѓето мислат дека е“, вели медицинскиот истражувач Џули Парсонет од Универзитетот „Стенфорд“

Луѓето стануваат сè постудени, просечната температура на телото веќе не е 37°C

Луѓето стануваат сè постудени, просечната температура на телото веќе не е 37°C

Иако повеќе од еден век температура од 37 Целзиусови степени се користеше како мерка за здравјето на луѓето, новите истражувања покажуваат дека денес нормалната просечна температура за здраво тело би можела да биде пониска. „Нашата температура не е онаква каква што луѓето мислат дека е“, вели медицинскиот истражувач Џули Парсонет од Универзитетот „Стенфорд“

Луѓето стануваат сè постудени, просечната температура на телото веќе не е 37°C

Луѓето стануваат сè постудени, просечната температура на телото веќе не е 37°C

Иако повеќе од еден век температура од 37 Целзиусови степени се користеше како мерка за здравјето на луѓето, новите истражувања покажуваат дека денес нормалната просечна температура за здраво тело би можела да биде пониска. „Нашата температура не е онаква каква што луѓето мислат дека е“, вели медицинскиот истражувач Џули Парсонет од Универзитетот „Стенфорд“

Луѓето стануваат сè постудени, просечната температура на телото веќе не е 37°C

Луѓето стануваат сè постудени, просечната температура на телото веќе не е 37°C

Иако повеќе од еден век температура од 37 Целзиусови степени се користеше како мерка за здравјето на луѓето, новите истражувања покажуваат дека денес нормалната просечна температура за здраво тело би можела да биде пониска. „Нашата температура не е онаква каква што луѓето мислат дека е“, вели медицинскиот истражувач Џули Парсонет од Универзитетот „Стенфорд“

Луѓето стануваат сè постудени, просечната температура на телото веќе не е 37°C

Луѓето стануваат сè постудени, просечната температура на телото веќе не е 37°C

Иако повеќе од еден век температура од 37 Целзиусови степени се користеше како мерка за здравјето на луѓето, новите истражувања покажуваат дека денес нормалната просечна температура за здраво тело би можела да биде пониска. „Нашата температура не е онаква каква што луѓето мислат дека е“, вели медицинскиот истражувач Џули Парсонет од Универзитетот „Стенфорд“

Луѓето стануваат сè постудени, просечната температура на телото веќе не е 37°C

Луѓето стануваат сè постудени, просечната температура на телото веќе не е 37°C

Иако повеќе од еден век температура од 37 Целзиусови степени се користеше како мерка за здравјето на луѓето, новите истражувања покажуваат дека денес нормалната просечна температура за здраво тело би можела да биде пониска. „Нашата температура не е онаква каква што луѓето мислат дека е“, вели медицинскиот истражувач Џули Парсонет од Универзитетот „Стенфорд“