Кога сакаме да „фатиме“ поголем дел од просторот пред нас во една фотка, најчесто ја користиме опцијата за панорамско фотографирање.