Сите оние кои го пратат фудбалот добро знаат дека овој месец е резервиран и слободен за трансфери, поточно екипите можат да направат одредени корекции во ростерот во поглед на завршните предивици во кампањата.