Иако е само февруари, пролетта како да се чувствува полека во воздухот, а тоа значи дека е време за лесни, суптилни, мирисни ноти кои ќе се помешаат со почетокот на првата годишна сезона.