Осумнаесет дела од кои 12 се колажи на цртежи ќе бидат изложени на осмата самостојната изложба „Лепени, сечени, монтирани“ на уметникот Сергеј Дамовски, што од 18 мај се одржува во Ликовната галерија на Центарот за култура „Марко Цепенков“ во Прилеп.