Енш само понекогаш доаѓа од Канада во регионот, но бидејќи најмногу го инспирира музиката од современите поп/рок/инди-творци...