На повикан меѓународен конкурсза нов мост во Будимпешта, избрано е решението на реномираното архитектонско биро UNStudio од Холандија.