Логично е да се плашиме од пајаци, но следниот пат кога ќе наидете на некој во вашиот дом немојте да го убиете. На луѓето...