Најновиот музички материјал што го нудат момчињата од „Универзал бенд“ се огледа во авторска песна чиј наслов е „Љубов или навика?“.